Genus Cyanoramphus – kakariki’s

 

8. Chatham-eiland geelvoorhoofdkakariki of Forbes parkiet

Cyanoramphus  forbesi Rothschild, 1893

 

Verspreidingsgebied:  beperkt tot de eilanden Mangere en Little Mangere, behorend tot de Chatham eilandengroep, ongeveer 1000 km ten oosten van Christchurch.

 

Soortbeschrijving:

Formaat 25 cm.

Lijkt vrijwel geheel op C. auriceps, maar de rode voorhoofdsband is smaller en reikt niet tot aan de ogen. Onderlichaam geelachtiger groen dan C. auriceps. De buitenvlaggen van de vleugelpennen zijn groenblauw evenals de duimvleugelveertjes en primaire vleugeldekveren.

De pop is iets kleiner, ca. 23 cm, en ook wat minder fors van bouw dan de man; ook heeft ze een iets kleinere en rondere kop en een smallere snavel. Qua kleur en tekening is ze nagenoeg gelijk aan de man, maar de rode voorhoofdsband is nog iets smaller en het geel op de kruin is minder uitgebreid.

 

Taxonomische indeling

Uit een genetische studie door Triggs en Daugherti in 1996 wordt het vermoeden bevestigd dat de vroeger bij C. auriceps als ondersoort ondergebrachte C. a. forbesi inderdaad een zelfstandige soort  blijkt te zijn en de wetenschappelijke naam Cyanoramphus forbesi moet krijgen. Vreemd genoeg echter, blijkt uit hetzelfde onderzoek dat Cyanoramphus forbesi genetisch nauwer verwant is aan Cyanoramphus  novaezelandiae dan aan Cyanoramphus auriceps.

 

Biotoop

Min of meer open landschappen met weinig bosgebied en veel struikgewassen en kreupelhout  vooral aan  de kust.

 

Status wildpopulatie: C. forbesi wordt extreem met uitsterven  bedreigd; op het eiland Mangere leven volgens recente berichten nog maar enkele tientallen vogels en op het eiland Little Mangere waarschijnlijk minder dan 100 vogels. De voornaamste oorzaak van de dreigende teloorgang is de ontbossing  van hun leefgebied waarvoor open grasland in de plaats is gekomen.

CITES Appendix I

 

Leefwijze: Vergelijkbaar met C. auriceps

 

Algemene informatie

Op de eilanden Mangere en Little Mangere zijn hybridenvormen tussen de Chatham-eiland geelvoorhoofdkakariki (C.  forbesi) en de Chatham roodvoorhoofdkakariki (C. n. chathamensis) ontstaan.

 

Avicultuur: De soort komt, voor zover bekend, niet in avicultuur voor.

 

Tekst: H.W.J. van der Linden