Genus Cyanoramphus – kakariki’s

 

5. Macquarie roodvoorhoofdkakariki

Cyanoramphus erythrotis Wagler, 1832

 

Verspreidingsgebied: leefde vroeger op het eiland Macquarie, ongeveer 1300 km ten zuidwesten van het eiland Stewart; waarschijnlijk rond het jaar 1894 uitgestorven.

 

Soortbeschrijving

Formaat 30 cm.

Gelijkend op C. novaezelandiae, maar over het geheel genomen iets lichter en geliger van kleur; de buitenvlaggen van de vleugelpennen zijn bleek blauw en ietwat groen bewaasd.

 

Algemene informatie

Toen het eiland Macquarie in 1810 werd ontdekt, was de Macquarie roodvoorhoofdkakariki er een algemeen voorkomende vogel. De vogels leefden van de graszaden van het aardkluitgras op de hellingen langs de kust. Men heeft ze ook waargenomen bij hun zoektochten naar zeewier en aangespoelde ongewervelde dieren op het strand. Ondanks de invoer van honden en katten op het eiland rond 1820 bleven de vogels er tot omstreeks 1880  algemeen voorkomend, maar daarna nam de populatie snel af. De introductie van het Europese konijn, de wekaral (Gallirallus australis scotti) en de insleep van ratten en muizen en hun ongebreidelde toename, en het ontbreken van broedende koningspinguďns (Eudyptes schlegeli) en holenbroedende stormvogels (Familie Procellariidae) in de wintermaanden, hebben ertoe geleid dat wegens voedseltekorten de druk van de nestrovers op deze kakarikisoort steeds verder toenam en uiteindelijk tot hun volledige uitroeiing heeft gevoerd. De laatste waarneming van de Macquarie roodvoorhoofdkakariki in de wildbaan was in 1891.

 

Tekst: H.W.J. van der Linden