Genus Cyanoramphus Ė kakarikiís

4. Norfolk eiland kakariki

Cyanoramphus cookii (G.R. Gray, 1859)


Verspreidingsgebied: beperkt tot het eiland Norfolk (AustraliŽ), ca.1100 km ten noordwesten van Auckland

 

Soortbeschrijving

Formaat 31 cm. Duidelijk forser dus dan C. novaezelandiae.

Wat kleur en uitmonstering betreft nauwelijks te onderscheiden van C. novaezelandiae.

 

Biotoop

Deze kakarikisoort is een bewoner van het subtropische regenwoud, wordt echter ook wel aangetroffen in boomgaarden.

 

Status wildpopulatie

Zeer sterk met uitsterven bedreigd. Sinds het begin van deze eeuw schijnt de populatie zich langzaam weer uit te breiden.

CITES Appendix I

 

Europese regelgeving inzake het bezit van en de handel in bedreigde in het wild voorkomende dier- en plantensoorten

De Norfolk eiland kakariki wordt met uitsterven bedreigd. Ofschoon de soort met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet in Europese collecties voorkomt is de soort opgenomen in de Bijlage A van de Europese Basisverordening. In de Basisverordening (EG) nr. 338/97 zijn de regels gesteld omtrent invoer, uitvoer, wederuitvoer, doorvoer, eigendomsoverdracht en commerciŽle handelingen.

De volledige tekst van de Basisverordening kan men vinden op www.hetinvloket.nl

 

Leefwijze

De huidige populatie is beperkt tot het Norfolk eiland Nationaal Park en het direct hieraan grenzende subtropische regenwoud. Het voedsel bestaat uit zaden, allerhande soorten fruit, bloesems, bladknoppen en bladeren van binnen hun leefgebied voorkomende bomen en struiken. Deze vogels hebben een bijzondere voorkeurvoor de zaden van de Norfolkpijnboom (Araucaria heterophylla). Het nest is in een holte van een boom, vooral holten in ijzerbomen (Nestegis apetala) hebben hun belangstelling.

 

Bijzonderheden.

In het ongeveer twaalf vierkante kilometer metende Norfolk eiland Nationaal Park is een speciaal fokprogramma opgezet voor deze vogels.

 

Avicultuur: De soort komt, voor zover bekend, niet in de Europese avicultuur voor.

 

Tekst: H.W.J. van der Linden