Alle teksten en afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht, elke reproductie op welke manier ook, is verboden zonder voorafgaande én geschreven toestemming van de auteur. Overtredingen van het auteursrecht worden vervolgd!!!

Voor het verkrijgen van toestemming om artikelen te publiceren kunt u mij schrijven of mailen.

Het adres is:
Averbodestraat 72
5921 ES Venlo-Blerick
Netherlands

Het Alfabetisch overzicht Psittaciformes  en de Lijst ringmaten Psittaciformes mag op geen enkele wijze, het zij in druk, schrift of geautomatiseerd bestand verder verspreid worden en dient slechts als naslagwerk.

Veel plezier bij het gebruik van deze site.

H.W.J. van der Linden

 

 

 

DOORGAAN