BOEKEN

Van de vele artikelen die ik over vogels schreef, vindt u er een aantal op deze site. Behalve dat schreef ik ook een aantal boeken.

Een drietal hiervan zijn thans nog verkrijgbaar en bij mij te bestellen door overmaking van het bedrag op postgiro 1386170 t.n.v. H.W.J. van der Linden te Venlo.

Het gaat om de volgende titels.

GRASPARKIETEN

Het boek omvat 352 bladzijden waarin alle facetten van de grasparkiet besproken worden. Naast onderwerpen van algemene aard zoals aanschaf, huisvesting, voeding en kweek wordt bijzondere aandacht besteed aan de erfelijkheid, de kleurvererving en de vederstructuur. Voorts komen de anatomie, de fysiologie en de bouw van de grasparkiet uitgebreid aan de orde en is er een hoofdstuk gewijd aan ziekten en ziektepreventie. Ook het wedstrijdelement en het keursysteem worden uitvoerig belicht en toegelicht.

Maar liefst 164 kleurenfoto’s zorgen ervoor dat nagenoeg alle kleurslagen en kleurslagencombinaties in kleur zijn afgebeeld. Het boek bevat verder nog 137 afbeeldingen ter ondersteuning van de tekst.

Grasparkieten – Uitgeverij van Spijk - Venlo, ISBN 90 6216 2002.

Prijs € 40,00 franco huis.

AGAPORNIDEN

Het boek geeft een compleet beeld over het houden en kweken van agaporniden. Naast onderwerpen van algemene aard zoals aanschaf, verzorging, huisvesting en kweek met deze vogels, wordt bijzondere aandacht besteed aan de opgetreden kleurmutaties bij de verschillende soorten agaporniden en de wijze waarop ze vererven.

Voorts komen onderwerpen als voeding, selectie en bastaardering uitgebreid aan de orde en is er een hoofdstuk gewijd aan ziekte en ziektepreventie.

Ook het wedstrijdelement en het keursysteem worden uitgebreid besproken. Het boek bevat 60 kleurenfoto’s zodat vrijwel alle kleurslagen in kleur zijn afgebeeld. Het boek bevat nog een aantal tekeningen en tabellen ter ondersteuning van de tekst.

Agaporniden – Uitgeverij van Spijk – Venlo, ISBN 90 6216 224.

Prijs € 15,00 franco huis.

ARATINGA’S tevens goud- en nandayparkiet

Het boek geeft een compleet beeld over de omvangrijkste parkietengroep van de grote familie der papegaaiachtigen. Behalve de 19 soorten en 55 ondersoorten die het geslacht Aratinga telt, zijn er ook twee hoofdstukken gewijd aan de nauw verwante goudparkiet en de nandayparkiet. Naast onderwerpen van algemene aard, zoals verzorging en huisvesting, wordt bijzondere aandacht besteed aan het scheppen van het meest ideale volièreklimaat, de specifieke voedingeisen die sommige soorten stellen en waarmee rekening moet worden gehouden. Voorts de fok met de verschillende soorten. Verder is er een hoofdstuk opgenomen over de voeding in het algemeen en over ziekten en ziektepreventie.

Het boek bevat ruim 40 kleurenfoto’s en enkele tabellen ter ondersteuning van de tekst.

Aratinga’s tevens goud- en nandayparkiet – Van Spijk BV – Venlo

ISBN 90 6216 5524.

Prijs € 20,00 franco huis

 

 

KAKARIKI’S

Het boek geeft een compleet beeld over alle soorten en ondersoorten van het genus Cyanoramphus. Uiteraard is de meeste aandacht besteed aan de roodvoorhoofd- en de geelvoorhoofdkakariki, zijnde de enige soorten die in Europa worden gehouden. Naast onderwerpen van algemene aard, zoals soortbeschrijvingen, informatie over de verschillende  woongebieden, biotoop, gedrag, verzorging en huisvesting, is ruim aandacht besteed aan de praktische voeding, verzorging, huisvesting en kweek. Verder komen de verschillende mutaties en hun vererving aan bod en zijn er twee hoofdstukken opgenomen over het tentoonstellingsgebeuren.

Het boek bevat ruim 40 kleurenfoto’s en enkele tabellen ter ondersteuning van de tekst.

DE KAKARIKI is uitgegeven door Vogelboekhandel J&J te Nunspeet (Gelderland NL)

ISBN 978-9081323635

Prijs € 19,50 + € 2,30 portokosten binnen Nederland.

Te bestellen via de website http://www.vogelboekhandel.nl of door overmaking van € 21,80 op Rabobank 347580904 onder vermelding van C031 en uw adres.

1